Technológiai modulok

L1 Networking module

 

A Cable Networking modul lehetővé teszi, hogy a hálózat aktív, illetve passzív elemeinek (azaz sasszék, rack-ek és patch-panelek, végpontok) fizikai elhelyezését, és az aktív, illetve passzív eszközök portjai közötti fizikai kapcsolatokat (azaz fali- és patch-kábeleket) dokumentáljuk. A Cable Networking modul két almodulból áll: Rack modul, amivel géptermek és szinti rendezők Rack-jeit dokumentálhatjuk, illetve a Socket modul, amivel a végpontokat, azok kapcsolatait és elhelyezkedését dokumentálhatjuk. A Socket modul funkcióinak teljes használatához a Rack modul funkciók is szükségesek.

Rack modul segítségével lehet a géptermi és szinti rendezőket, rendező-sorokat felvenni, és azok beültetési ábráit elkészíteni. A beültetési ábrák méretarányosak, és pontos Unit pozícióval mutatják az átkérőket és végponti patch-paneleket. Ugyanilyen módon láthatóak az aktív eszközök és azok portjai, valamint a portok közötti patch-kábelek és átkérő panelek közötti ún. fali kábelek.

Socket modul segítségével a végpontok alaprajzi elhelyezkedését, és a végpontok rendező oldali kifejtését tudjuk gyorsan, hatékonyan dokumentálni. Host Networking modullal kiegészítve a switch-portokon felderített munkaállomások végponti elhelyezkedését is dokumentálhatjuk, illetve követhetjük azok változásait.

Az L1 szintű hálózati adatok dokumentálását intelligens Cable Trace és Patch Management funkciók teszik hatékonnyá. Egy lépésben tudunk rendezőket, rendezősorokat, azokban lévő átkérő patch-paneleket felvenni, és az összetartozó portokat összekötni, a patch-panel portok címkézését módosítani, ezáltal az összeköttetéseket is módosítani, végpontokat tömegesen felvenni, és összekötni a rendező oldali portokkal. A végpontok elhelyezését számos rendezési funkció segíti, ami egyúttal a végpontok címkéit is felveszi, így azok elhelyezésével már nem kell időt tölteni.
A Cable Trace tool segítségével gyorsan le tudjuk követni az összekötött kábelszakaszokat, grafikus és táblázatos formában is. A felderített L2 topológiával egyenként vagy tömegesen is le tudjuk követni, illetve ellenőrizni az L2 kapcsolatok kábelszakaszait, vagy fordítva, a patch-kábelek felvételével nem felderíthető L2 kapcsolatokat tudunk felvenni. A Cable Trace rendszer automatikusan jelöli, hogy a kábelszakaszokat melyik aktív kapcsolatok használják, így azok kihasználtságáról és a még nem használt szabad kábelszakaszokról is információ áll rendelkezésre. A kábelhálózati elemek adminisztrálása történhet a GUI-n a felhasználó által, vagy a szolgáltatás keretében a gyártó vagy annak partnerei által meglévő adatok felhasználásával tömegesen, vagy – azok hiányában – helyszíni felmérés alapján. A Patch Management funkció segítségével kényelmesen, grafikus felületen tudjuk a patch-kábeleket adminisztrálni a beépített intelligens műveletek (pl.: ütközések és végpontok kompatibilitási és szintaktikai ellenőrzése) segítségével. Teljes L1, L2 dokumentáció készítésének végeredménye a teljes fizikai és L2 logikai topológia.

L2 / L3 Networking module

Az L2/ L3 Networking modul a routing/switching hálózati eszközök L2 és L3 szintű IP logikai topológiáinak feltérképezését és elkészítését tartalmazza. A két technológiai modul megvásárolható egyben és külön-külön is. A topológiai modell mindkét esetben port, illetve interfész szintű. 

Mindkét modul alapja a routing/switching hálózati eszközök részletes eszközleltárja (inventory). Ezt a leltárt az adatgyűjtő az eszközök automatizált felderítésével gyűjti be, illetve lehetőség van a manuális eszközfelvételre is. Az eszközleltár tartalmazza a fix és moduláris eszközök hardver felépítését, azok moduljait és adott esetben a submodulokat is (pl.: sfp transciever).

Az eszközök moduljainak felvételével azok portjai, interfészei is bekerülnek a rendszerbe. Saját eszközleírói alapján a program elkészíti az eszközök méretarányos elölnézeti képét, amit L2, L3 és L1 nézeten is megjeleníthetünk. Az eszközök portjainak és interfészeinek paraméterei tartalmazzák azok hardver és konfigurációs jellemzőit, ezek a paraméterek az adatgyűjtést követően automatikusan feltöltődnek a rendszerbe.

Az L2 Networking modul az L2 topológia elkészítését, és az Update szolgáltatás keretein belül annak rendszeres frissítését tartalmazza. Az L2 topológia a hálózati eszközök LAN és WAN kapcsolatokat jelképező linkjeinek összessége. Az L2 topológia port, illetve interfész szintű, azaz az L2 linkek a megfelelő portokon, illetve interfészeken végződnek. Az L2 linkek tartalmazzák az L2 logikai kapcsolatok jellemzőit.

Az L2 Networking modul tartalmazza a VLAN információ bevitelét is a konfigurációból, így az access portok VLAN ID-ja, 802.1q trunk port engedélyezett VLAN-jainak listája automatikusan bekerül a dokumentációba, ami alapján az adott VLAN-ba tartozó interfészek és linkek kereshetőek és szűrhetőek.

Az L3 Networking modul az L3 IP topológia elkészítését és az Update szolgáltatás keretein belül annak rendszeres frissítését tartalmazza. A hálózati eszközök és azok portjai, illetve interfészei és az IP címtartományok (subnet) közötti L3 IP kapcsolatok összessége adja a hálózat L3 topológiáját. Az L3 topológia port, illetve interfész szintű, azaz az L3 linkek a megfelelő portokon, illetve interfészeken végződnek. A konfiguráció feldolgozásának végeredménye a hálózati eszközökhöz rendelt teljes IP címek és IP címtartományok leltárja, ami tartalmazza azok legfontosabb jellemzőit. Ezek a jellemzők táblázatos formában, illetve grafikusan is megjeleníthetőek.

vrf / VPN modul

A vrf/VPN modul lehetővé teszi, hogy nagyvállalatok vrf/VPN és távközlési szolgáltatók MPLS VPN hálózatainak átlapolt IP címtartományait VPN térben modellezzük.

A Netopgraf rendszer a hálózat eszközeinek konfigurációit értelmezve nemcsak a hálózat L2 és L3 topológiáját építi fel, hanem a PE és CE eszközök IP címeit, címtartományait is a megfelelő vrf/VPN-hez rendeli az L2 topológia és IP routing ismeretében.

Az integrált rendszer segítségével egy helyen áll rendelkezésre egy adott IPv4 címtartomány:

 • IPv4 network címe,
 • netmask,
 • VPN besorolása,
 • RD száma,
 • VLAN azonosítója,
 • L2 hálózat típusa, 
 • a címtartományhoz rendelt összes IP cím.

A vrf/VPN modul a L2 és L3 Networking modul kiegészítője. Ez a modul vrf/VPN technológia használata esetén
az IP címek megfelelő vrf/VPN hozzárendelésének érdekében szükséges.

Használata esetén célszerű a hálózatban egyedi, azaz globális vrf neveket alkalmazni.

Az L2, VLAN, L3 és vrf/VPN topológiák integrált ábrázolása, és az IP címek, interfészek automatikus vrf/VPN domain-hez történő hozzárendelése egyedülálló megoldása a Netopgraf rendszernek.

Security Networking module

A Security modul a hálózatbiztonsági eszközök L2 és L3 szintű logikai topológiáinak feltérképezését, és elkészítését tartalmazza. A topológiai nézetek port, illetve interfész szintűek. A hálózatbiztonsági eszközök hasonló formában kerülnek be az L2 és L3 topológiába, mint a pl. routerek, mivel L2 és L3 szinten a tűzfalak is hasonló funkciót töltenek be.

Az adatgyűjtés és az adatok betöltése a rendszerbe az eszköz gyártójától és a biztonsági beállításoktól függően változik, ezért előzetes egyeztetés alapján bizonyos információkat a megrendelő bocsát a szolgáltató rendelkezésére. 

Alapvetően két csoportba soroljuk a hálózatbiztonsági eszközöket:

 • célhardver (appliance) eszközök,
 • szerver alapú eszközök.

Bármilyen szerver vagy célhardver alapú eszköz támogatásának kifejlesztését vállaljuk a gyártó megadása esetén.

Támogatott célhardver alapú security eszközök: Cisco PIX, ASA, FWSM, ACE, F5, Nokia Checkpoint.

Host Networking modul

A Host Networking modul a hálózaton működő IP szerverek és munkaállomás felderítését, és azok L2, illetve L3 szintű logikai topológiában való elhelyezését tartalmazza.

A Host Networking modul célja a hálózati eszközökhöz kapcsolódó IP node-ok, illetve azok legfontosabb paramétereinek összegyűjtése, amelyek a következők:

 • MAC cím, OUI alapján gyártó,
 • IP cím (netmask),
 • L2 kapcsolódási pont, azaz kapcsolódó switch port,
 • L3 kapcsolódási pont, azaz kapcsolódó IP címtartomány (subnet, vrf/VPN).

A Host Networking szolgáltatás keretében felderítjük a szervereket, virtuális szervereket, munkaállomásokat és egyéb IP node-okat is (pl.: nyomtató, UPS). Igény esetén ezeket a node-okat névkonvenció, IP cím, gyártó alapján megkülönböztetjük. A megkülönböztetés alapján külön tudjuk kezelni a kategóriákat a szolgáltatás keretein belül.

Az IP host-ok felderítésének és felvételének feltétele a hálózati eszközök rendszeres frissítése. Ezek a frissítések az L2 és L3 Networking Update szolgáltatás keretében történnek. Host modulnak nem célja a IP host-ok hardver felépítésének és szoftver konfigurációjának teljes felderítése.

L1 Rack és L1 Végponti modullal és a patch-kábelek adminisztrálásával a végpontokon lévő IP node-ok (pl.: munkaállomások fizika elhelyezkedése), illetve azok költözése is nyomon követhető lesz. A vrf/VPN modul használata esetén megtudhatjuk azt is, hogy a Host melyik VPN hálózatban működik.

Optical Networking module

Az Optical Networking modul a DWDM és CWDM technológiájú optikai hálózati eszközök L1, L2 és L3 IP logikai topológiáiban való elhelyezését tartalmazza. A topológia modell port, illetve interfész szintű.
A modul alapja az optikai hálózati eszközök részletes eszközleltárja (inventory), amit az adatgyűjtő az eszközök felderítése vagy kézi felvétele után minden eszközről automatikusan begyűjt. Az eszközleltár tartalmazza a fix és moduláris eszközök hardver felépítését, azok moduljait és adott esetben a submodulokat is. Az eszközök moduljainak felvételével azok portjait, interfészeit is felveszi a rendszer, és saját eszközleírói alapján elkészíti az
eszközök méretarányos elölnézeti képét, amit L2, L3 és L1 nézeten, a befoglaló Rack-ben is megjeleníthetünk.
Optikai eszközökhöz kapcsolódó egyéb eszközök (pl.: switch-ek) közötti L1 linkeket adminisztrálni lehet a rendszerben, vagy egyeztetett formában más forrásból is be lehet tölteni.

IP Phone modul

A IP Phone modul a hálózaton működő IP telefonok felderítését, és azok L2, illetve L3 IP logikai topológiába való elhelyezését tartalmazza. Az IP telefonok inventory, konfigurációs adatait telefonmellék (pl.: mellékszám, display név, jogosultság, pickup group, stb.) adatokkal egészítjük ki, így egy helyen megtalálható minden fontos információ.
Ennek a modulnak a segítségével teljes leltárt készíthetünk a hálózatban működő IP telefonokról, és emellett adminisztrálhatjuk a tartalék telefonokat is. A telefonok L2 kapcsolatát cdp és lldp protokoll segítségével is felderíthetjük. 

A kábelhálózat végpontjainak dokumentálása, és a patch-kábelek adminisztrálása esetén a telefonok elhelyezkedését is nyomon követhetjük.

Wireless module

A Wireless modul a hálózaton működő Wireless Access Pointok és Controllerek felderítését, és azok L2, illetve L3 IP logikai topológiában való elhelyezését tartalmazza. A wireless eszközök inventory és konfigurációs adatait is tároljuk.

Ennek a modulnak a segítségével teljes leltárt készíthetünk a hálózatban működő Access Pointokról, amelyek L2 kapcsolatát cdp és lldp protokoll segítségével is felderíthetjük. A kábelhálózat végpontjainak dokumentálása, és a patch-kábelek adminisztrálása esetén az Access Pointok fizikai elhelyezkedését is dokumentálhatjuk.

További információért vegye fel velünk a kapcsolatot, részletes bemutatóhoz egyeztessen velünk személyes találkozót!

basic1-036_phone_call-512

+36 20 933 5597

Keressen fel minket telefonon!

email

info@netopgraf.net

Írjon nekünk üzenetet!

Close Menu